Technicom Logo

Silnoproudé rozvody

Realizujeme silnoproudé rozvody NN, elektrická zařízení do 1000V, jednofázová i třífázová, a to do všech typů objektů.
•  Pokládka vedení
•  Uzemnění sítí
•  Ochrana před úderem blesku a před přepětím
•  Montáž a instalace rozváděčů vč. domovních
•  Instalace zásuvkových a světelných okruhů
•  Rozvody veřejného osvětlení
•  Revize elektro

✕ zavřít