Technicom Logo

Bezpečnostní systémy

•  elektronické zabezpečovací systémy (EZS)

•  perimetrické (obvodové - venkovní) zabezpečovací systémy (PERIMETRIE)

•  napojování na pult centrální ochrany (PCO)

•  visualisační a řídící centralizované nadstavby - FIRMA NABÍZÍ VLASTNÍ ŘEŠENÍ

•  elektronická ochrana zboží

•  kamerové systémy (CCTV)

Městské kamerové dohledové systémy (MKDS)

Specifickou aplikací kamerových systémů jsou městské kamerové dohledové systémy (MKDS), které poskytují vizuální přehled a mají preventivní psychologický účinek na zvýšení bezpečnosti v daných lokalitách a tím se podílejí na snížení míry kriminality, ale zároveň i vyvolávají větší pocit bezpečí u většiny obyvatel.


•  elektrická požární signalizace (EPS)

•  systém detekce plynu (PDS)

•  stabilní hasící a samohasící zařízení (SHZ)

•  evakuační rozhlasy (AUDIO)

•  protipožární dveře, uzávěry a systémy omezující šíření ohně a kouře

•  mechanické zábranné systémy (MZS) – mříže, brány, oplocení - VLASTNÍ VÝROBA

•  elektronické systémy kontroly vstupu, docházky a obchůzkové systémy (EKV)

•  parkovací vjezdové závory lze vybavit řídícími jednotkami a přijímači dálkového ovládání

Automatizace vstupů a vjezdů - parkovací a vjezdové závory

Pro regulaci průjezdu a povolení vjezdu do areálů, parkovišť, cest a silnic realizujeme instalace automatické závory.

 

✕ zavřít